Inte första gången

Detta är inte första gången jag skriver ett par rader om mitt kära Rya skog. Denna skog som till stor del består av Alsumpskog ligger belägen bara någon kilometer från där jag bor. Inklämd mellan Ryaverket, ett raffinaderi och ett industriområde. I Rya skog finns växtarter som humle, lundvårlök, desmeknopp, lundelm och buskstjärnblomma. Här finns rikt med lavar och mossor, exempelvis alsidenmossan, vilken finns med i den nationella rödlistan. Skogen har massvis av 250-åriga ekar, här finns förutom ek även Al, Hassel, Asp och Björk. För att bevara denna naturliga lövskog fridlyste man Rya skog redan 1928 och den blev då Göteborgs och Bohusläns första naturreservat. Just idag utgjorde den annalkande våren och ett stort mått av fotograferingsabstinens grund för mitt besök. Vitsippor i ljuv blomning och ett trettiotal fågelarter som kvittrade och kraxade var dessutom extra inspirerande. Som vanligt var mina vapendragare Flinga och Dippe med på turen och här nedan ger jag några bildexempel på hur min dag gestaltade sig. Ha en fin vår – Claes


1 Comment

  1. Särskilt den större hackspetten gillar jag. Den ser nästan ut att posera. Sen är ljuset på runt Flinga fint. En go bild av hunn.

Skriv en kommentar

Människa eller maskin, lös uppgiften! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.